Koeling

Het koelen van een ruimte is niet meer of niet minder dan het verlagen van de temperatuur. Er zijn 2 manieren te onderscheiden om het koelen van een ruimte te bekomen, namelijk:

Passief koelen

Bij passief koelen wordt gebruik gemaakt van systemen die praktisch energieneutraal werken. De meest courante vormen van passieve koeling zijn nachtventilatie en via omgekeerde werking van de warmtepomp. Praktisch gezien wordt er enkel bij nieuwbouw voor deze systemen gekozen aangezien het systeem over het volledige gebouw ingewerkt moet worden en dit bij bestaande woningen teveel structurele werken vraagt. Tevens kan dergelijk systeem de ruimtetemperatuur maar tot enkele graden doen zakken waardoor een optimale isolatie van de woning vereist is om hierbij van koeling te kunnen genieten.

Actief koelen

Een actief koelsysteem zal de warmte uit de lucht van de ruimte onttrekken zodat het snel gevoelig frisser wordt. Praktisch alle actieve koelsystemen zijn gebaseerd op het frigo principe, waarbij de warmte die onttrokken wordt aan de ruimte buiten wordt afgegeven, vandaar dat er ook altijd verbinding moet zijn met een buitenunit om uw binnenruimte effectief te kunnen koelen. Een airco of lucht-lucht warmtepomp is het meest praktische koelsysteem die procentueel de beste resultaten haalt in alle opzichten. Daarbij hebt u ook nog de luchtzuivering via de filters van het binnentoestel.

De huidige airco’s behoren tot de lucht/lucht warmtepompen die eigenlijk het volledige binnenklimaat van uw ruimte gaan regelen (=klimatisatie). Dit wil zeggen dat deze toestellen zowel kunnen koelen als verwarmen en zodanig je steeds de gewenste temperatuur in de ruimte kan behouden.

koeling

Neem contact voor een vrijblijvend advies.